top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Je pro nás nanejvýš důležité chránit soukromí a osobní údaje návštěvníků a uživatelů našich stránek.

Shromažďování, používání a sdílení dat
Jsme výhradními vlastníky informací shromážděných na této stránce. Shromažďujeme pouze údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty návštěvníky stránek, a nikdy tyto informace neprodáváme žádným třetím stranám bez informovaného souhlasu. Pokud neuvedete jinak, můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o aktualizacích nebo změnách těchto zásad ochrany osobních údajů společnosti Montana Prep Solutions.

Kontrola nad daty
Můžete nás kdykoli kontaktovat a zeptat se, jaké informace o vás uchováváme, změnit jakékoli vaše údaje, které je třeba opravit nebo aktualizovat, nebo vyjádřit jakékoli obavy, které máte ohledně používání vašich údajů.

Informační bezpečnost
Podnikáme komplexní kroky k ochraně vašich informací. Citlivá data jsou vždy šifrována, uložena na našich zabezpečených serverech a přenášena pomocí nejbezpečnějších metod.

bottom of page